මාලදිවයින ජනාධිපති අනූනවයෙන් බේරෙයි

මාලදිවයිනේ ජනාධිපති අබ්දුල් යමීන් මහතා සහ ජනාධිපති ආර්යාව ගමන් ගත් අධිවේගී යාත‍්‍රාවේ ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

එම ගින්නෙන් මාලදිවයිනේ ජනාධිපතිවරයාට අනතුරක් සිදු වී නොමැති අතර සුළු තුවාල ලබා ජනාධිපති ආර්යාව රෝහල් ගත කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මින් ජනපති බිරිය හා ජනපති ආරක්ෂකයකු සුළු තුවාල ලබා ඇත.