ශනුද්‍රිගේ අලුත්ම dubsmass එක

යොවුන් පරපුරේ නැගී එන නිළි ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් කියන්නේ ගායනයට මෙන්ම නර්තනයට දක්ෂ තැනැත්තියක්. එම කලා අංගයන්ට පමණක් නොව dubsmass (ඩබ්ස් මෑෂ්) වලට ද ඇය වැඩි ඇල්මක් දක්වන බව කවුරුත් මේ වන විට දන්නා රහසක්. ශනුද්‍රි මීට පෙර dubsmass වීඩියෝ කිහිපයක්ම සිදුකර සමාජජාල වෙබ්අඩවියට එක්කර තිබුණා.

ඇය විසින් අලුත්ම dubsmass (ඩබ්ස් මෑෂ්) වීඩියෝව