එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා‍ව අඛණ්ඩ කැපව සිටී – ජනපති

bf027f1f0abd3fa01097f1e06058f46d_L

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා‍වේ අඛණ්ඩ කැපවීම නැවත වරක් ප්‍ර‍කාශ කිරීමට කැමැති බව සාම සාධනය පිළිබඳ නායක සමුළුව අමතමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අද (28) අවධාරණය කළේ ය.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන්, ගුවන් හමුදාවෙන් සහ පොලිසියෙන් සැලකිය යුතු තරමේ දායකත්වයක් ලබාදෙන බවටත්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වල දැනට පවතින ඌනතාවනට ප්‍ර‍තිචාර වශයෙන් සංග්‍රාමික ප්‍රවාහන කණ්ඩායම් දෙකක් සහ ක්ෂේත්‍ර ඉංජිනේරු ඛණ්ඩ දෙකක්, පාබල හමුදා බළකායක්ද, විශේෂ කාර්ය භට කණ්ඩායම් දෙකක්ද, සංග්‍රාමික ඉංජිනේරු කණ්ඩායමක් ද, නිත්‍ය සේවාවේ යෙදවීම සඳහා පාබල හමුදා බළකායන් තුනක්ද, පුපුරන ද්‍ර‍ව්‍ය ඉවත් කිරීමේ එක් කණ්ඩායමක් සහ බලඇණි ආරක්ෂක කණ්ඩායමක්ද, පොලිස් ඒකක දෙකක් සැපයීමටද, සූදානම් බව ජනධිපතිවරයා පැවසී ය.

මේ අවස්ථාවේදී, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික දායකත්වය වැඩිකිරීමට ජනාධිපතිවරයා කැප වන බව තහවුරු කළ අතර සාම සාධනයෙහි ඉහළම සම්මතයන් සුරැකීම පිණිස සාම සාධනයෙහි යොදවන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට විශිෂ්ට පුහුණුවක් ලබාදීමටත්, ඔවුන් ඉහළම මට්ටමෙන් ඇගයීමට ලක්කිරීමටත්, කැපවී සිටින බවටත් පොරොන්දු විය.

තමන් සතුව ඇති සියලුම මෙවලම් පාවිච්චි කළ යුතු බව සාම සාධනයේදී සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව වූ ‘කිගාලි’ මූලධර්ම ඉතා මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාව විසින් පිළිගන්නා ලදුව මෙම ආරම්භයට තවත් රටවල්ද සහභාගි වෙතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් මෙහිදී සඳහන් කළේ ය.

 

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සාම සාධනය පිළිබඳ නායක සමුළුව අමතමින් කළ සම්පූර්ණ කතාව මෙසේය ;

” සභාපතිතුමනි,
රාජ්‍ය නායකවරුනි,
නෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාම සාධන මෙහෙයුම් කටයුතුවල පරිණාමයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක මෙම වැදගත් රැස්වීම කැඳවීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ටත්, සමුළුවෙහි සම-සත්කාරකත්වය දරන රටවල නායකයින්ටත් මම තුති පුදමි.

දශක පහකට අධික කාලයක් තිස්සේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන ප්‍ර‍යත්නයන්ට ශ්‍රී ලංකාව සිය ශක්ති ප්‍ර‍මාණයෙන් දායකත්වය ලබා දී ඇත.

මේ වසරේ ජනවාරියෙහි පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන කාර්යාංශය සමග ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සමග ධනාත්මකව කටයුතු කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍ර‍තිපත්තියෙහිම දිගුවක් ලෙස අපි සලකමු.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන දායකත්වය, භට පිරිස්, යුධ නිරීක්ෂකයින් හා සිවිල් පොලිස් කණ්ඩායම් ද ඇතුළුව 529 දෙනෙකි.

මේ අවස්ථාවේදී, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික දායකත්වය වැඩිකිරීමට මා කැපවන බව තහවුරු කරමි.

සාම සාධනයෙහි ඉහළම සම්මතයන් සුරැකීම පිණිස සාමසාධනයෙහි යොදවන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට විශිෂ්ට පුහුණුවක් ලබාදීමටත් ඔවුන් ඉහළම මට්ටමෙන් ඇගයීමට ලක්කිරීමටත් අපි කැපවී සිටිමු.

සුළු පරිමාණයෙන් ඇරඹි එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන මෙහෙයුම් මේ වන විට දිගු ගමනක් පැමිණ ඇත. අද ඒවා සංකීර්ණ මෙහෙයුම් බවට පත්වී තිබේ. වත්මන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන මෙහෙයුම් මුහුණ දෙන අභියෝග සමහරක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගත යුතුය.

සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කිරීම, එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලික වගකීමක් ලෙස සාම සාධන මෙහෙයුම් පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ මඩුල්ලෙහි වාර්තාව විසින් හඳුනා ගනු ලැබ ඇත. මෙම වාර්තාව නිරීක්ෂණය කළේ දැඩි තර්ජනයට ලක්ව සිටින සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම හමුදා තමන් සතුව ඇති සියලුම මෙවලම් පාවිච්චි කළ යුතු බවයි. සාම සාධනයේදී සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව වූ ‘කිගාලි’ මූලධර්ම ඉතා මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාව විසින් පිළිගන්නා ලදී. මෙම ආරම්භයට තවත් රටවල්ද සහභාගි වෙතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු.

සිය කාර්යභාරය ඉටු කිරීම පිණිස සාම සාධන මෙහෙයුම්වලට වැඩිමනත් සම්පත් සැපයීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව මෙම රැස්වීම අවධානය යොමු කරනු ඇතැයිද අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය උදෙසා ශ්‍රී ලංකා‍වේ අඛණ්ඩ කැපවීම නැවත වරක් ප්‍ර‍කාශ කිරීමට කැමැත්තෙමු.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන්, ගුවන් හමුදාවෙන් සහ පොලිසියෙන් සැලකිය යුතු තරමේ දායකත්වයක් ලබාදෙන බවට අපි ගෞරවයෙන් යුතුව පොරොන්දු වෙමු.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වල දැනට පවතින ඌනතාවනට ප්‍ර‍තිචාර වශයෙන් සංග්‍රාමික ප්‍රවාහන කණ්ඩායම් දෙකක් සහ ක්ෂේත්‍ර ඉංජිනේරු ඛණ්ඩ දෙකක් සැපයීමට අපි පො‍රොන්දු වෙමු.

ඉක්මනින් රාජකාරියේ යොදවා ගැනීමට හැකි වන පරිදි, පාබල හමුදා බළකායක්ද, විශේෂ කාර්ය භට කණ්ඩායම් දෙකක්ද, සංග්‍රාමික ඉංජිනේරු කණ්ඩායමක් ද සැපයීමට අපි පොරොන්දු වෙමු.

නිත්‍ය සේවාවේ යෙදවීම සඳහා පාබල හමුදා බළකායන් තුනක්ද, පුපුරන ද්‍ර‍ව්‍ය ඉවත් කිරීමේ එක් කණ්ඩායමක් සහ බලඇණි ආරක්ෂක කණ්ඩායමක්ද සැපයීමට අපි පොරොන්දු වෙමු.

මීට අමතරව, පොලිස් ඒකක දෙකක් සැපයීමටද අපි සූදානම්ව සිටිමු.

එක්සත් ජාතීන්ගේ නිර්භීත සාමසාධක බළකා සාමාජිකයන් නිසා, අද ලෝකය වඩාත් ආරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇත. පසුගිය කාලය තුළ රාජකාරියෙහි යෙදී සිටියදී දිවි පිදූ සිය ගණනක් වූ සාම සාධක නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සිහිපත් කිරීමටත්, ඔවුන්ට අපගේ ප්‍ර‍ණාමය පුද කිරීමටත් මෙය අවස්ථාවක් කරගනිමු.”

 

05