කාන්තා පාපන්දු තරගාවලිය ඔක්.2 දා සිට

ක්‍රීඩා සමාජ දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරන ‘ලොව දිනන ක්‍රීඩා ශක්ති’ පුහුණු වැඩසටහනේ අන්තර් දිස්ත්‍රික් කාන්තා පාපන්දු තරග ඔක්තෝබර් 2, 3, සහ 4 දිනවල කොළඹ ටොරින්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. මේ වැඩසටහන සඳහා දිස්ත්‍රික් 24කම ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගි වීමට නියමිතය.

download