කොටකෙතන තවත් කාන්තා ඝාතනයක්

කොටකෙතන ඕපාතවත්ත ප්‍රදේශයේදී අද (28දා) තවත් කාන්තා ඝාතනයක් සිදුව ඇතැයි පොලීසිය කියයි.

තේ දලු නෙලමින් සිටි කාන්තාවක් රාජකාරී අවසන් කර නැවතත් නිවස බලා එමින් සිටියදී මෙම ඝාතනය සිදුකොට තිබේ. ඇගේ වයස අවුරුදු 46කි.

සිද්ධිය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා එය අපාරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමට පොලිස්පතිවරයා කටයුතු කර තිබේ.

www.ada.lk