පුංචි ඡන්දය ලබන මාර්තු ?

පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තුව වන විට අවසන් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ජාතික කළමනාකරණ සම්මන්ත්‍රණයකට කොළඹ දී අද එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ ඒ සඳහා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකෙහි එකඟතාවය පැමිණ ඇති බවයි. පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නවකයින් පත්වීමේ අවශ්‍යතාවය මතුව ඇති බව ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී සදහන් කළා.