බෝම්බ සෙල්ලමෙන් දරුවන් බේරෙයි

ජීව අත්බෝම්බයක් සමග සමග සෙල්ලම් කරමින් සිටි විජයබහුපුර ප්‍රදේශයේ ළමයින් දෙදෙනෙකුගේ ජිවිත පොලොන්නරුව  පොලිසියේ නිලදාරීන් කණ්ඩායමක්  මැදිහත්වී  බේරාගෙන ඇත .

දරුවන්ගේ පියාට විජයබාහුපුර ප්‍රදේශයේ කැලෑවක් තුල දී හමුවූ ජීව අත්බෝමිබය  හදුනා ගැනීමට නොහැකිව  නිවසට ගෙනවිත් තිබේ .

මලකඩ වැදී තිබුන මෙම බෝලය පොළොවේ ගැසුවද පුපුරා නොමැති බවත් පසුව  මෙම බෝලය අහුලගෙන සෙල්ලම් කර මින් සිටියදී  පොලොන්නරුව පොලිසියට ලැබුන තොරතුරක් අනුව පෙරේදා 27 සවස 01 ට පමණ ජීව අත්බෝමිබය අත් අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය කියයි .

පොලිස් නිලදාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගත් ජීව අත්බෝමිබය පොලොන්නරුව පොලිසිය ට  ගෙන විත් නිෂ්ක්‍රීයකර තිබේ .

තොරතුර ලැබුණු ක්ෂණිකව පොලිස් නිළදාරීන් එම ස්ථානයට නොගියානම් විශාල ජිවිත විනාශයක් සිදුවීමට තිබුණ බව පරීක්ෂණ පවත්වන පොලිස් නිළදාරියෙක් පැවසිය .

bomb