ලක්ෂ 3 ½ක් වටිනා මෝරකු හලාවතින්

අඩි දොළහක් දිගැති කිලෝ 426ක් බර දැවැන්ත මෝරකු හලාවත ධීවරයන් පිරිසකට අල්ලා ගැනීමට හැකිවිණි. පසුගිය (26) පෙරවරු‍වේ හලාවත වැල්ලට නුදුරු මුහුදේ දී මේ මෝරා අසුවී ඇත. මෝරා අල්ලා ගැනීමෙන් පසු ‍මෝරාගේ අයිතිවාසිකම් කීම සඳහා කීපදෙනකු ඉදිරිපත්වීම නිසා මෝර ගැටලුව විසඳීමට හලාවත පොලිසියට මැදිහත්වීමට සිදුවිණි.

shark

විකුණු මුදල් බෙදා ගැනීමට එකඟ වූ බව මෝරා අල්ලා ගැනීමට මූලික වූ හලාවත වැල්ල ග්‍රාමයේ පදිංචි ජූඩ් ප්‍රනාන්දු මහතා දිනමිණට පැවැසීය.

මේ දැවැන්ත මෝරාගේ බඩේ අඩි එකහමාරක් පමණ දිගැති මෝර පැටවුන් විසිහත් දෙනකු සිට ඇත. මෝර මාළු කිලෝවක් 26 වන දින රුපියල් අටසියයක මිලකට හලාවත මාළු වෙළෙඳ පොළේ අලෙවි විණි.