ලූනු ගොවීන්ගේ වැසි අදෝනාව

පවතින වැසි සහිත කාළගුණික තත්ත්වය නිසා දේශීය ලොකුලුනු අස්වනු නෙළීමට මහත් බාධාවක්වි ඇතැයි මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ලොකුලුනු ගොවීන් පවසයි.

මේ වනවිට ලොකුලුනු වගාවෙන් සියයට 75 ක පමණ අස්වනු ලබාගැනීමට ඇති බව පවසන ගොවිහු මෙම වැසි තත්ත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් තමන්ට විශාල පාඩුවක් විදිමට සිදුවීම නොවැළැක්විය හැකිබව පෙන්වා දෙති.

දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම යල්කන්නයේදි හෙක්ටයාර් 3000 ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් ලොකුලුනු වගාව සදහා යොදවා ඇති අතර ඉන් වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක් යොදවා ඇත්තේ දඹුල්ල කෘෂිකර්ම කලාපයේ බව කෘෂි නිලධාරින් පවසයි.

ගොවීන්ට ලොකුලුනු වගාව සදහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය අවශ්‍යපරිදි නොලැබෙන බැවින් මෙම වගාව තමන්ට කිරීමට සිදුවි ඇත්තේ අවදානමකින් බවද මොවුන් සදහන් කරයි.

ලොකුලුනු ගොවින් සදහා රක්ෂණ ක්‍රමයක් රජය විසින් හදුනවාදි ඇතත් එයද අසාර්ථක ක්‍රියාවක් බව පවසන ගොවීහු දේශීය ලොකු ලුනු වගාකරුවා කෙරෙහි මීට වඩා රජයේ අවධානය යොමුවිය යුතුබව අවධාරණය කරති.