කොටකෙතන ඝාතනයේ පරීක්ෂණ සී.අයි.ඩීයට

කහවත්ත කොටකෙතන ඕපාත වත්ත ප්‍රාදේශයේදී 48 හැවිරිදි දෙදරු මවක් අබිරහස් අන්දමින් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන පරීක්ෂණ කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවට (CID) භාර දී ඇත.
කහවත්ත ප්‍රදේශයේදී වසර 3ක් වැනි කෙටි වකවානුවකදී කහවත්ත ප්‍රදේශයේ කාන්තා ඝාතන 20කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර මෙම ඝාතන හේතුකොට ගෙන ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන කාන්තාවන් දැඩි භීතියකින් පසුවන අතර බොහෝ පිරිස් මේ වන විටත් මෙම ගමේ ජීවත්වීම අතහැරයන මට්ටම දක්වා දරුණු වී ඇති බව මෙම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවේ.