ගිං ගඟ සහ නිල්වලා තවදුරටත් ගං වතුර මට්ටමේ

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන පරිදි නිල්වලා සහ ගිං ගඟ තවදුරටත් සුළු ගංවතුර මට්ටමේ පවතියි.

එහි ජල විද්‍යා අංශයේ අධ්‍යක්ෂ පී. හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කළේ, ගංඟා දෙකෙහිම පහල ද්‍රෝනිවල පහත් බිම් හා අතුරු මාර්ග මේ වන විට ත් ජලයෙන් යට වී ඇති බව ය.

ගිං ගඟේ බද්දේගම ජල මිනුම් ස්ථානයේ සුළු ගංවතුර මට්ටම මීටර් 4 ක් වන අතර අද පස්වරු 3.30 පමණ වන විට එම ස්ථානයේ ජල මට්ටම මීටර් 4 .35 ක මට්ටමක පැවතිණ.

ඒ අනුව, සන්දරවල, දොඩංගොඩ මාර්ගය, බද්දේගම නාගොඩ මාර්ගය, මහම්බාන, නුගමුල, අගලිය, කුරුපනාව, නාගොඩ , මාපලගම, ගොතලගොඩ යන අතුරු මාර්ග හා පහත් බිම් ජලයෙන් යට වී ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ ය.

නිල්වලා ගඟේ , පානදුගම ජල මිනුම් ස්ථානයේ සුළු ගංවතුර මට්ටම මීටර් 5.5 ක් වන අතර මේ වන විට එම ස්ථානයේ ජල මට්ටම 6.32 ක් වේ .

මේ හේතුවෙන් අකුරැස්ස- සියඹලාගොඩ, අකුරැස්ස – කඹුරුපිටිය, අකුරැස්ස -මාතර , අකුරැස්ස – දෙදියවල මාර්ග ජලයෙන් යට වී ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.

කෙසේ වෙතත් එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ, ගිං සහ නිල්වලා ගංඟා ධාර ප්‍රදේශවලට පසුගිය පැය 24 තුළ සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් නොලැබීම හේතුවෙන් තවදුරටත් ගංවතුර තත්ත්වයේ ඉහළයාමක් අපේක්ෂා නොකරන බව ය.