ජනපති අද ජගත් මහ සමුළුව අමතයි

ජනාධිපත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (30) වන දා නිව්යෝක් වේලාවෙන් පෙ.ව‍ 9.45 ට (ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් රාත්‍රී 7.30 – 8.30 අතර ) එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන සැසිය ඇමතීමට නියමිතව ඇත.