වැඩිහිටි දින ජාතික උත්සවය අනුරාධපුරයේදී

ඔක්තෝම්බර් 01 වන දිනට යෙදෙන ලෝක වැඩිහිටි දින ජාතික උත්සවය සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ හා සුබසාධන අමාත්‍ය එස් .බී. දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුර, සාලියපුර වැඩිහිටි නිවාස පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.
ලෝක වැඩිහිටි දිනයට සමගාමීව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිහිටි ගී තරුව තේරීම, දැනුම මිනුම තරග මෙන්ම දිස්ත්‍රික්කයේ හොදම වැඩිහිටි නර්තන කණ්ඩායම තේරීම වැනි වැඩසටහන්  රැසක් පැවැත්විණි.
මෙම උත්සවය සදහා දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ නියෝජනය වන පරිදි වැඩිහිටියන් 1000 ක පමණ සහභාගි වීමට නියමිත බවත් උත්සවයේ සියලු කටයුතු මේ වන විට සුදානම්ව පවතින බවත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  ඩී.පී.ජි. කුමාරසිරි මහතා පැවසීය .
මෙම උත්සවය සදහා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන්, උතුරුමැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා, හා අනෙකුත් දේශපාලනික අධිකාරින් මෙන්ම දිස්ත්‍රික්කයේ උසස් නිලධාරින් රැසක් සහභාගි විමට නියමිතයි.