රටපුරා ලිංගික ශ්‍රමිකයින් 60,000 ක් සේවයේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව ලිංගික සේවා සපයන ලිංගික ශ්‍රමිකයින් 60,000කට අධික පිරිසක් සේවයේ යෙදී ඇති බවට වාර්තා වී ඇතැයි, ලිංගික රෝගාශ්‍රිත මර්ධන අංශය සදහන් කරයි. මෙම ලිංගික ශ්‍රමිකයින් බොහෝ පිරිසකට සමාජ රෝග පවතින බව පවසන ලිංගික රෝග අංශය මෙම ලිංගික ශ්‍රමිකයින් මගින් එච්.අයි.වී. වයිරසය පැතිරවීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි බැවින්, ඔවුන් වහාම දැනුවත් කිරීම සදහා විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කලයුතු බව අවධාරණය කරයි.
එච්.අයි.වී. රෝගය ඇතුළු ලිංගික රෝග පැතිරීම වැළැක්වීම සදහා පොලිස් දෙපාර්තුමේන්තුවේද සහය ඇතිව මේ වන විටත් පොලිස් නිළධාරීන් 63000කට ආසන්න පිරිසක් පුහුණු කර ඇතැයි ද සදහන් කරයි.