විදෙස් ශ්‍රමික ගැටළු විසදීමට පමා කරන රැකියා ඒජන්සිවල බලපත්‍ර තහනම් – ඇමති තලතා අතුකෝරළ අනතුරු අගවයි.

විදේශ රැකියා සදහා යන ශ්‍රමිකයින්ගේ ගැටළු පිළිබදව අදාල ශ්‍රමිකයින්ගේ ඥාතීන් ඇතුළු පවුලේ උදවිය ඉදිරිපත් කරන ගැටළු වලට විසදුම් ලබා දීම පමා කරන විදේශ රැකියා ඒජන්සිවල බලපත්‍ර තාවකාලිකව අත්හිටුවීම කෙරෙහි විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි, ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

fa0b89a2bd8b3dfeca9fccba18f0651e_L
ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය

විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යංශයේ ලියාපදිංචි වී විදේශ රැකියා සදහා පිටත්ව යන ශ්‍රී ලාංකීක ශ්‍රමිකයින්ගේ රැකියා ගැටළු සම්බන්ධව අදාල ඒජන්සිවලට ගැටළු ඉදිරිපත් කර ඇතත්, එම ගැටළු වලට විසදුම් ලබා දීම සදහා ඊට යහපත් ප්‍රතිචාර නොදක්වන විදේශ රැකියා ආයතන පිළිබද පැමිණිලි රාශියක් මේ වන විටත් සිය අමාත්‍යාංශයට ලැබී ඇති බවද, ඇය අවධාරණය කරයි.