සිහිසුන්ව ඇද වැටුණු ආණ්ඩුකාරවරයා

උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර පී බී දිසානායක මහතා හදිසියේ ඇතිවූ රෝගී තත්වයක් නිසා රෝහල් ගත කර තිබෙනවා.

අදට යෙදී ඇති ලෝක වැඩිහිටි දිනය වෙනුවෙන් අනුරාධපුර සාලියපුර ප‍්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයක පෑවති උත්සවයකදී ඒ මහතා රෝගීවිය.

IMG_2799-1024x682 IMG_2801 IMG_2801-1024x662 IMG_2803-1024x740 IMG_2804-1024x682