ලංකාවේ සංවර්ධනට ජපානයේ පූර්ණ සහාය

ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථීක කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා සමග පැවති සාජච්ඡාවකින් අනතුරුව නව රජය යටතේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ජපන් රජයේ පූර්ණ සහය ලබා දීමට සුදානම් බව ශ්‍රී ලංකාවේ ජපන් තානාපති කෙනිචි සුගනුමා මහතා පැවසීය.
මෙම අවස්ථාවට ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථීක කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහ ජපන් රජයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් සහභාගි වූහ.