එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම සඳහා ලංකාවෙන් පන්දහසක්

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සිය ඇමෙරිකානු සංචාරයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් හමු වූ අවස්ථාවේදී එ.ජා. සාම සාධක සමුළුව අමතමින් මෙසේ කීය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ භට පිරිස්, යුද නිරීක්ෂකයින් හා සිවිල් ‍පොලිස් කණ්ඩායම් ද ඇතුළුව 529 දෙනෙක් දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික දායකත්වය වැඩි කිරීමට මා කැපවන බව කියන්නට කැමතියි. සාම සාධනයෙහි ඉහළම සම්මතයන් සුරැකීම පිණිස සාම සාධනයෙහි යොදවන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට විශිෂ්ට පුහුණුවක් ලබාදීමටත් ඔවුන් ඉහළම මට්ටමෙන් ඇගයීමට ලක්කිරීමටත් අපි කැප වී සිටිනවා.
තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම පිණිස සාම සාධන මෙහෙයුම්වලට වැඩිමනත් සම්පත් සැපයීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව මෙම රැස්වීම අවධානය යොමු කරනු ඇතැයිද අපි බලා‍පොරොත්තු වෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධනය උදෙසා ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම නැවත වරක් ප්‍රකාශ කිරීමට කැමතියි.ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන්, ගුවන් හමුදාවෙන් සහ ‍පොලීසියෙන් සැලකිය යුතු තරමේ දායකත්වයක් ලබාදෙන බවට අපි ගෞරවයෙන් යුතුව ‍පොරොන්දු වෙනවා.එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන මෙහෙයුම්වල දැනට පවතින ඌනතාවනට ප්‍රතිචාර වශයෙන් සංග්‍රාමික ප්‍රවාහන කණ්ඩායම් දෙකක් සහ ක්‍ෂේත්‍ර ඉංජිනේරු ඛණ්ඩ දෙකක් සැපයීමට අපි ‍පොරොන්දු වෙනවා. තවද ඉක්මනින් රාජකාරියේ යොදවා ගැනීමට හැකි වන පරිදි, පාබල හමුදා බළකායක්ද, විශේෂ කාර්ය භට කණ්ඩායම් දෙකක්ද, සංග්‍රාමික ඉංජිනේරු කණ්ඩායමක්ද සැපයීමට අපි බලා‍පොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ. ඒ වගේම නිත්‍ය සේවාවේ යෙදවීම සඳහා පාබල හමුදා බළකායන් තුනක්, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ එක් කණ්ඩායමක් සහ බළඇණි ආරක්ෂක කණ්ඩායමක්ද සැපයීමට අපි ‍පොරොන්දු වෙනවා. මීට අමතරව, ‍පොලිස් ඒකක දෙකක් සැපයීමටද අපි සූදානම්ව සිටින බවද ජනපතිවරයා කීය.