හිටපු අමාත්‍ය අබ්දුල් කාදර් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වේ

79 වන වියෙහි පසු වූ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන අබ්දුල් කාදර් මහතා නුවර පුද්ගලික රෝහලක දී අභාවප්‍රාප්ත විය.

1939 ඔක්තෝබර් 10 උපන් ඒ මහතා කීර්තිමත් දේශපාලඥයෙකු හා ව්‍යාපාරිකයෙකු වේ. අබ්දුල් කාදර් මහතා 2001 වසරේ එක්සත් ජාතික ආණ්ඩුවේ සමූපාකාර අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.