බන්ධනාගාර හිටපු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට වංචා දූෂණ චෝදනා – ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමෙන් විමර්ශණ

හිටපු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගේ පාලන කාලය තුලදී සිදු වුයේ ඇයි කියන බරපතල වංචා හා දූෂණ චෝදනා රැසක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම් සභාවට ලැබි ඇති පැමිණිලි සම්බන්ධව විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
මෙම බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා රාජකාරි කරන වසරේදී බන්ධනාගාර දෙපාර්තුමේන්තුට බස්රථ, කැබ්රථ, හා ස්කෑන් යන්ත්‍ර ගෙන්වීමේදී සිදුවු බව කියන කෝටි ගණනක වංචාවක් හා සිරකරුවන් වෙනත් බන්ධනාගාර සදහා මාරු කර යැවීමේදී මුදල් ලබා ගත් බවට චෝදනා එල්ල වි ඇති බවට බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.