තාජුඩීන්ගේ දුරකථනයේ ‍”මෙමරිය” වැඩ

මෝටර් රථයක පිලිස්සී මිය ගිය රගර් ක්‍රීඩක වසීම් තාජුඩීන්ගේ පෞද්ගලික ජංගම දුරකථනය යලි යථා තත්වයට පත් කීරීමට හෝ පරිහරණ කිරීමට බැරි තත්වයට හානි වී තිබුණත් දුරකථන මතකයේ තිබු  ඡායාරූප, සංවාද හා  දෘෂ්‍ය රූප එස්.එම්.එස් පණිවුඩ, ඊ – මේල් පණිවුඩ අනාවරණය කර ගත් බව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිඝණක අංශය විශ්ලේෂණ වාර්ථාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ඊයේ (5) කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දන්වා ඇත.