වර්ථමාන ආණ්ඩුවේ තනතුරු දැරුවත් දූෂණයට හා වංචාවට සම්බන්ධ නම්, මැති ඇමති තනතුරු නොබලා දඩුවම් ඉදිරියේදී ලැබේවි – නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක කියයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර, ඇති කරගත් අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව ජාතික ආණ්ඩුවක් ක්‍රියාත්මක වුවත්, පසුගිය කාලපරිච්ඡේදයේදී කුඩු , එතනෝල්, ස්ත්‍රී දූෂණ ඇතුළු මූල්‍ය වංචා හා දූෂණ වලට මෙන්ම වර්ථමාන ආණ්ඩුවේ මැති ඇමති පදවි දරන සියළු දෙනාට එරෙහිව නීතිය සාධාරණ ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට වර්ථමාන රජය කිසිදු අයුරකින් පසුබට නොවන බව, සමාජ සවිබලගැන්වීමේ හා සුභසාධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා පැවසීය.

01DSC_0144