අසභ්‍ය චිත්‍රපටවල රංගනය උගන්වන්න විශ්වවිද්‍යාලයක්

විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබීම මූලික අයිතිවාසිකමක් තරමට වැදගත් යැයි පිළිගැනෙමින් පවතින යුගයක, කාමෝද්දීපන චිත්‍රපට සඳහා රංගන දායකත්වය ලබා දීමට කැමති තරුණ තරුණිය සඳහා පිහිටවීමට යන ‘විශ්වවිද්‍යාලයක්’ පිලිබඳ අපූරු පුවතක් ඉතාලියෙන් වාර්තා වනවා.

ඉතාලි ජාතික කාමෝද්දීපන චිත්‍රපට නළුවෙකු වන රොකෝ සිෆ්‍රේඩි මෙහි මූලිකත්වය දරනවා. කාමෝද්දීපන චිත්‍රපට සඳහා රංගනයෙන් දායකවීමට කැමති අයට කැමරාව ඉදිරියේ ස්වාභාවික හා වඩා විශ්වාසදායී ලෙස හැසිරෙන්නේ කෙසේද යන්න පිලිබඳ ක්ෂේත්‍රය ගැන ඇති තම අත්දැකීම් ඇසුරෙන් පුහුණුව ලබා දීම තම අරමුණ බවයි ඔහු පවසා සිටින්නේ.