ලිංගික අල්ලස් ගන්නට සැරසුන විදුහල්පති දැලේ

ලබන වසරේ පළමුවන ශ්‍රේණයට දරුවකු ඇතුලත් කර ගැනීම සදහා ලිංගික අල්ලස් ලබා ගැනීමට උත්සහ කල හොරණ අධ්‍යාපන කොට්ඨශයේ පාසල් විදුහල්පතිවරයෙකු බස්නාහිර පළාත් හදිසි විමර්ශණ ඒකකය විසින් සිදු කල වැටලීමකදී ඊයේ (06) අල්ලා ගැනීමට හැකී වී තිබේ යැයි වාර්තාවේ.
මෙම සිද්ධීයට සම්බන්ධ අදාල විදුහලේ විදුහල්පතිවරයා විසින් ලබන වසරේ පළමු වසරට දරුවකු ඇතුලත් කරගැනීම සදහා දරුවාගේ මවගෙන් ලිංගික අල්ලස් ලබා ගැනීම සදහා යෝජනා කර, ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ ලැගුම්හලකට පැමිණෙන ලෙස දන්වා ඇති අතර, අදාල මව ඊයේ එම ලැගුම්හලට පැමිණීමෙන් අනතුරුව අදාල විදුහල්පතිවරයා හදිසි විමර්ශණ ඒකකයේ නිළධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.