ලෝක තැපැල් දින සැමරුම හෙට

141වැනි ලෝක ලෝක තැපැල් දින සැමරුම් උළෙල හෙට (09) පෙරවරු 10.00ට තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඩුලිප් විජේසේකර මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල අපේගම පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.
මෙවර ලෝක තැපැල් දිනයට සමඟාමීව තැපැල් සේවකයන්ගේ සේවා ඇගයීම, තැපෑලේ කාලීන නැඹුරුතාවයන් පිළිබඳ ව ජනතාව දැනුවත් කිරීම, නව සේවාවන් 02ක් හඳුන්වාදීම, තැපැල් සේවාව පුළුල් කිරීම සඳහා නව ලොරි රථ 05ක් ලබාදීම මෙන් ම සමරු මුද්දරයක් නිකුත් කිරීම ද සිදු කෙරේ.
විශ්ව තැපැල් සංගමය මගින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව ලොව රටවල් 193ක් මෙම දිනය සෑම වර්ෂයකම ඔක්තෝබර් 09 වැනි දිනයේ දී සමරනු ලබයි.