විශිෂ්ට සේවා විභූෂණ පදක්කම් ලබයි

යුද,නාවික හා ගුවන් හමුදාවන්ට අයත් නිත්‍ය බලසේනාවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් ඉටුකරන ලද සුවිශේෂි වූ ද විශිෂ්ට වූ සේවය අරභයා උපහාර වශයෙන් පිරිනැමෙන විශිෂ්ට සේවා විභූෂණ පදක්කම් ප්‍රදානය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

ජාතික ගීය ගායනා කිරීමෙන් පසු දිවිපිදූ රණවිරුවන්ට ගෞරව පිණිස විනාඩි දෙකක නිශ්ශබිදතාවයකින් අනතුරුව පදක්කම් ප්‍රදානය ආරම්භ විය.

විශිෂ්ට සේවා විභූෂණ පදක්කමෙහි ඇති වටිනාකම සහ එය හිමිකර ගැනීමට ඇති සුදුසුකම් හඳුන්වාදීමෙන් අනතුරුව ත්‍රිවිධ හමුදාවන් හි සක්‍රිය සේවයේ යෙදී සිටින සහ විශ්‍රාමික නිළධාරීන් තිස් දෙදෙනෙකු ජනාධිපතිවරයාගේ අතින් විශිෂ්ට සේවා විභූෂණ පදක්කම් ලැබීය.

ප්‍රථමයෙන් යුද හමුදාපති ලූතිතන් ජෙනරල් ක්‍රිෂාන්ත ද සිල්වා, නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න සහ ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් ගගන් බුලත්සිංහල යන මහත්වරුන්ට ජනාධිපතිවරයාගේ අතින් පදක්කම් ප්‍රදානය කෙරිණි.

විශිෂ්ට සේවා විභූෂණ පදක්කම සුවිශේෂී ප්‍රදානයක් වන අතර එය හුදෙක් යුද හමුදාවේ ලූතිතන් කර්නල් සහ ඊට ඉහළ නිලවල නිළධාරීන් වෙත සහ නාවික හා ගුවන් හමුදාවල ඒ හා සමාන නිල දරණ වසර 25 ක අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් සහ විශිෂ්ට සේවා ඉතිහාසයක් ඇති නිළධාරීන් වෙත පමණක් ප්‍රදානය කරනු ලබන පදක්කමකි.

ජනාධිපතිතුමාගේ අතින් විශිෂ්ට සේවා විභූෂණ පදක්කම් ලැබූ නිළධාරීන් පහත පරිදි වේ.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව – සේවයේ යෙදී සිටින නිළධාරීන්

01.යුද හමුදාපති ලූතිතන් ජෙනරල් ක්‍රිෂාන්ත ද සිල්වා

02. මේජර් ජෙනරල් එමි.පී. පීරිස්

03. මේජර් ජෙනරල් එස්.ඩබිලිවි.එල්. දවුලගල

04. මේජර් ජෙනරල් එන්.ඒ.ජේ.සී. ඩයස්

05. මේජර් ජෙනරල් යූ.ඒ.බී. මැදවල

06. මේජර් ජෙනරල් එච්.සී.පී. ගුණතිලක

07. මේජර් ජෙනරල් එන්. උඩවත්ත

08. මේජර් ජෙනරල් එල්.එන්. වික්‍රමසූරිය

09. මේජර් ජෙනරල් එන්.ජේ. වල්ගම

10. මේජර් ජෙනරල් ජී.වී.ඩී.යූ.ඒ. පෙරේරා

11. මේජර් ජෙනරල් කේ.ජේ. අල්විස්

12. . මේජර් ජෙනරල් කේ.ඒ.ඩී.ඒ. කරුණාසේකර

13. මේජර් ජෙනරල් එම්.ඒ.එම්. ඩයස්

විශ්‍රාමික නිළධාරීන්

01.ජෙනරල් ආර්.එම්.ඩි. රත්නායක

02. මේජර් ජෙනරල් ඊ.පී. ද ඉසෙඩ් අබේසේකර

03. මේජර් ජෙනරල් එස්.ඒ.පී.පී. සමරසිංහ

04. මේජර් ජෙනරල් එල්.බී.ආර්. මාර්ක්

05. මේජර් ජෙනරල් ජේ.සී. රඹුක්පොත

06. මේජර් ර් ජෙනරල් වී.යූ.බී.නානායක්කාර

මියගිය නිළධාරී

01. මේජර් ජෙනරල් කේ.ජේ. විජේතිලක

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

සේවයේ යෙදී සිටින නිළධාරීන්

01.නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න

02.වෛද්‍ය රියර් අද්මිරාල් එල්. ඒකනායක

03.රියර් අද්මිරාල් (සීඉ) ඩබ්ලිව්.එස්. ජයසිංහ

04.රියර් අද්මිරාල් (නිනාඋ) කේ.ජේ.සී.එස්. ප්‍රනාන්දු

විශ්‍රාමික නිළධාරීන්

01.රියර් අද්මිරාල් ඩී.එස්. උඩවත්ත

02.රියර් අද්මිරාල් ඒ.ආර්. අමරසිංහ

03.රියර් අද්මිරාල් කේ.ආර්. සේනාධීර

04.රියර් අද්මිරාල් පී.ඒ.ඩී.ආර්. පෙරේරා

05.රියර් අද්මිරාල් එස්. දිසානායක

06.රියර් අද්මිරාල් එල්.ඩී.කේ.ටී. සේනාරත්න

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

01.ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් ගගන් බුලත්සිංහල

විශාමික නිළධාරී

01.එයාර් වයිස් මාර්ෂල් පී.ඩී.ජේ. කුමාරසිරි

 

ms1-55 rv2 rv3 rv4 rv5 rv6 rv7