“කෲස් මිසයිල ඉලක්ක නිවැරදියි” – රුසියාව කියයි.

අයි.එස්.අයි.එස්. ත්‍රස්තයන් ඉලක්ක කරගනිමින් රුසියාව විසින් දියත් කර ඇති මෙහෙයුම් පිළිබඳව ඇමෙරිකාව දක්වන්නේ අසතුටක්.

පසුගිය දින කිහිපයේදීම  දිගින් දිගටම එල්ල වූ  රුසියන් ප්‍රහාර හමුවේ අයි.එස්.අයි.එස්. ත්‍රස්තයන් බරපතල පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා.

පසුගිය දා කැස්පියන් මුහුදේ සිට යුධ නැවු මගින් රුසියාව විසින් සිරියාවට එල්ල කල කෲස් මිසයිල හතරක් ඉරානයට පතිත වූ බව පවසන ඇමෙරිකාව ඒවා පතිත වූ නිශ්චිත ස්ථානයක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ මෙතෙක් එල්ල කල සියලුම ප්‍රහාරයන් ඉතා සාර්ථක ලෙස ස්ථානගත කර එල්ල කල බවත් ඒ අයුරින්ම කෲස් මිසයිල ප්‍රහාරයද නිවැරදි ඉලක්කයන්ට එල්ල වූ බවත්ය. තව දුරටත් අදහස් දක්වන රුසියාව කියා සිටින්නේ තම ඉලක්කය වන්නේ අයි.එස්.අයි.එස්. ත්‍රස්තයන් හා ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරී ස්ථාන බවයි. එමෙන්ම තම ඉලක්කයන්ගේ ප්‍රහාරයන් සියල්ලක්ම සාර්ථකව ඉලක්කගත වූ බවට රුසියානු ආරක්ෂක අංශ වෙබ් අඩවි වල වීඩියෝ දර්ශනද ඇතුලත් කර තිබුනා.

මේ අතරතුර රුසියානු සහය ලබන සිරියානු ජනාධිපති බශාර් අල් අසාද් විසින් අයි.එස්.අයි.එස්. ත්‍රස්තයන් ඉලක්කකරගත් ගොඩබිම් මෙහෙයුම් ආරම්භ කර තිබෙනවා.