ඩිවුගේ පෙත්සම අහකට

පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී පරාජය වූ මන්ත්‍රිවරු යලි ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තෝරා පත් කර යැවීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන හිටපු මහ ලේකම් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාට හා එහි පක්ෂ නායකයින්ට එරෙහිව ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ප්‍රධාන ලේකම් ඩිවු ගුණසේකර මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබු පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිශ්ප්‍රභා කර තිබේ.