ශිරන්තිගෙන් පැය හතරක් ප‍්‍රශ්නකරයි

හිටපු ජනපති ආර්ය ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිෂන් සභාව ඊයේ (08) පැය හතරකට අධික කාලයක් ප්‍රශ්ණ කර තිබේ.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සමග පැමිණි ඇය දීර්ඝ වේලාවක් අල්ලස් හා දූෂණ කොමිෂන සභාවේ ප්‍රශ්න කිරීම්වලට ලක් කල බව වාර්තා වේ.