යුද හමුදා 66වන සංවත්සරය අද

ශ්‍රී ලංකා යුද හමදාවේ 66වන සංවත්සරය අද (10) ට යෙදී ඇත. ඒ වෙනුවෙන් වූ සංවත්සර උළෙල යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජනරාල් ක්‍රිශාන්ත ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පනාගොඩ යුද හමුදා කඳවුරේදී පැවැත්වේ.
ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව 1949 වසරේ දී “සිලොන් ආමි” නමින් ආරම්භ ‍කොට ඇති අතර එය 1972 වසරේ සිට “ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව” නමින් හදුන්වා ඇත.