උසස්පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ හෙට සිට

අගෝස්තු මාසයේදී පැවැති අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ හෙට ඇරඹෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව හෙට සිට ඇරඹෙන විභාගය ලබන16 දින දක්වා පැවැත්වෙනු ඇති.

ඒ සඳහා අපේක්ෂයින් 25,179ක් පෙනී සිටීමට නියමිතය.

විෂයයන් 10කට අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 287කදී සිදු කෙරෙයි.

පාසල් අයදුම්කරුවන්ට මේ වන විට විදුහල්පතිවරයා මගින් අයදුම්පත් යොමුකර තිබෙයි.

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට අදාළ අයදුම්පත් තැපැල් කර තිබෙන බවද විභාග කොමසාරිස් එම්.එන්.ජේ.පුෂ්ප කුමාර සඳහන් කළේය.

අදාළ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් පවතීනම් ඒ පිළිබඳව 0112 784208, 0112 784537,0113 188350 හෝ 0112 786200,0112 784201,0112 785202 දුරකථන අංක මගින් විමසීම් කළ හැකිය.