හොඳට නිදාගත්තොත් ලෙඩ නෑ

රාත්‍රී කාලයේ සුව නින්ද මිනිසාගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයට ඉතා වැදගත් බවත් ලෙඩ රෝග ඇතිකරන විස බීජවලින් ආරක්ෂාවීමට හේතුවක් බවත් ජර්මනියේ ටියුබින්ජන් සරසවිය කළ නව අධ්‍යයනයකින් සොයා ගෙන ඇත.

එහි පර්යේෂකයන් සොයාගෙන ඇත්තේ විවිධ රෝග වලට එරෙහිව අප සිරුරේ ආරක්ෂාව නින්දේදී වඩාත් තහවුරු වන බවයි. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජ අනාගතයේදී නැවත වතාවක් සිරුර ආක්‍රමණය කළහොත් ඒවාට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමට රාත්‍රියේ නිදාගෙන සිටිද්දී ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාවලියට නැවත මතක් කිරීමක් සිදුවන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

අපගේ මතක ශක්තිය හා ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාවලිය කෙටි කාලීන තොරතුරු ගබඩාකර ගැනීම සිදුකරන අතර නින්දේදී එය දිගුකාලීනව සිදුකරගැනීමේ හැකියාවක් ඇතැයි එම අධ්‍යයනයෙන් පෙන්වා දෙයි.