වාස්ගේ නඩු තීන්දුව නොවැම්බර් 27 දා

හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධනට චෝදනා එල්ලවී ඇති ව්‍යාපාරික මොහොමඩ් ෂියාම් ඝාතන සිද්ධියේ නඩු තීන්දුව නොවැම්බර් මස 27 වන දින ප්‍රකාශයට පත්කරන බව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් දැනුම් දී තිබේ.

අදාළ නඩුව අද (12) කැඳවූ අවස්ථාවේදී නඩු කටයුතු අවසන්වී ඇති බැවින් තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි බව අධිකරණයේ තීරණය වූ බව වාර්තාවේ.