දඹුල්ලේ කොල්ලකරු සේවකයෙකුද රැගෙන යයි.

අද උදැසන දඹුල්ල නගරයේ පිහිටුවා ඇති පුද්ගලික බැංකු ශාකාවකින් රුපියල් ලක්ෂ 8කට ආසන්න මුදලක් කොල්ල කා අති බව වාර්තාවේ. අත් බෝම්බයක් අතැතිව මුහුණු ආවරණය කරගෙන පැමිණ ඇති කොල්ලකරු තම අතැති බෝම්බය පෙන්වමින් බැංකුව තුල සිටි පිරිස බිය ගන්වා ඇත. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කරන ආකාරයටය කොල්ලකරු මුදල් රැගෙන පලා යාමේදී මාර්ගයේ ගමන් කරමින් තිබු ත්‍රි රෝද රථයක නගින අතරතුර බැංකු සේවකයෙකුද රැගෙන පලා ගොස් අති අතර පසුව එම සේවකයා අතරමග ස්ථානයක දමාගොස් ඇත.

දඹුල්ල පොලිසිය මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ මෙහෙයවයි.