සුවසේවා පත්වීම් 631ක්

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා විසින් සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හෙද පාලන ශාඛාව, කාර්මික සේවා පාලන ශාඛාව හා කාර්මික නොවන සේවා පාලන ශාඛාවන්ට අදාලව 631 දෙනෙක් සඳහා පත්වීමි ලිපි බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ දී පසුගිය 9 වැනිදා ලබා දුන්නේය.

02 03 05  12132496_10153453374029130_4102841615986857400_o 12140927_10153453373979130_2002668534224188477_o