දෙස් විදෙස් ශිෂ්‍යභටයෝ ආරක්ෂක රාජ්‍යඇමති මුණගැසේ

ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන හර්මන්ලූස් කඳවුර සඳහා දකුණු ආසියානු රටවල් කිහිපයක් නියෝජනය කරමින්  පැමිණෙන විදේශීය නිලධාරීන් හා විදේශ ශිෂ්‍යභටයින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා ඊයේ (13) ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී මුණගැසින.

12068452_837156566402256_4351840186005002999_o 12068954_837156446402268_3432375444482967035_o 12140016_837156369735609_5513399100813237307_o 12141095_837156236402289_4905760289899608154_o