අගමැති දෙදින නිල සංචාරයකට සිංගප්පූරුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළට සිංගප්පූරුවේ ආධාර සහ සහය ලබා ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (15) දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා සිංගප්පූරුව බලා පිටත්ව ගියේය.

මෙම සංචාරයේදී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිංගප්පූරු අගමැතිවරයා සහ එරට ප්‍රධානපෙළේ ඇමැතිවරුන් කීප දෙනෙකු සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

තවද මෙරට සිදුකරන ආර්ථික විප්ලවයට සිංගප්පූරුවේ ආයෝජකයින් සහභාගි කරවා ගැනීමට කටයුතු සැලසීමත් මෙම සංචාරයේ දී අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු ඇමැති මලික් සමරවික්‍රම මහතා එම සංචාරයට සහභාගි වෙයි.