මිනිපිරියගේ මගුල්දා යෙහෙලික් වූ 89 හැවිරිදි ආච්චී

ඇමරිකාවේ පෙන්සිල්වීනියා ප්‍රාන්තයේ මනාලියක් සිය මංගල දිනයේදී මනාලියගේ යෙහෙලික් ලෙස සිය මිත්තනියව තෝරාගෙන තිබේ. 89 හැවිරිදි බෙටී ගවර්න් නම් මෙම කාන්තාව ක්‍රිස්ටීන් කුවින් නම් තම මිනිපිරියගේ හොඳම යෙහෙලියක් වශයෙන් පෙර සිටම ක්‍රියාකර ඇත.

Grand-mother1 Grand-mother2 Grand-mother3 grand mom