වෙලේ සුදා තනිකමෙන් ලු …..

වෙලේ සුදා දැනට අංක 101 සිරමැදිරියේ පසුවන අතර ඔහු සිටින සිරමැදිරිය තහනම් ප්‍රදේශයක්‌ බවට පත්කර ඇතැයි බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග කියයි.

කිසිම හේතුවක්‌ නොමැතිව ඔහු සිටින සිරමැදිරියට යැමෙන් වළකින ලෙස බන්ධනාගාර ප්‍රධානීන් සිය නිලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

මෙම සිරමැදිරියට ඇතුල් කිරීමෙන් පසු වෙලේ සුදා බන්ධනාගාර නිලධාරියකුට කතාකර “අනේ සෑර්… මේ සිරමැදිරියේ මට තනිවම ඉන්න බැහැ… තවත් දෙන්නෙක්‌ මේ සිරමැදිරියට දමන්න” යෑයි ඔහු ඉල්ලා තිබේ.