ඩොලර් බිලියනගණන් ඩුබායි බැංකුවල ඇති ලාංකිකයන් 8ක්

ඩුබායි බැංකුවල ඩොලර් බිලියන ගණන් තැන්පත් කර ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන් 08 දෙනෙකු පිලිබදව තොරතුරු ලැබී ඇතැයි කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සෙනෙවිරත්න මහතා ඊයේ(15) අමාත්‍ය මණ්ඩල තොරතුරු දැනුම්දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී පැවසීය.