මර්වින්ට මරණ තර්ජනලු

තමන්ට මරණිය තර්ජන එල්ල කරමින් පසුගිය දිනවල දුරකථන ඇමතුම් කිහිපයක් ලැබුණු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මර්වින් සිල්වා මහතා පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් නාරාහේන්පිට පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් ද සිදු කර ඇති බව හිටපු මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළේය.