යුරෝපා කොමිසමේ නිරික්ෂකයින් ලංකාවට පැමිණෙන ලකුණු!

මෙරට මත්ස්‍ය අපනයනය තහනම් කිරිමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරිම සඳහා  යුරෝපා කොමිසමේ නිරික්ෂකයින් කණ්ඩායමක් මෙරටට පැමිණිමට නියමිතව තිබේ.

එළඹෙන නොවැම්බර් මාසයේදී එම පිරිස දිවයිනට පැමිණිමට නියමිත බව  වාර්තාවෙයි.

පසුගියදා පැවැති මහ මැතිවරණයේ යුරෝපා සංගම් නිරික්ෂණ කණ්ඩායමේ අවසන් වාර්තාව අද එළිදක්වනු ලැබුණි.