අර්ජුනගෙන් බාල සොහොයුරාට ලොකු පුටුවක්

වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමති අර්ජුන රණතුංග මහතා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ලෙස හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධම්මික රණතුංග මහතා පත් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

ධම්මික රණතුංග මහතා අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ බාල සහෝදරයායි.