දිස්ත්‍රික් 10කට නාය යෑමේ අවධානමක්

දිවයිනේ මේ දිනවල පවතින අධික වැසි සහිත තත්වය හේතුවෙන් මහනුවර, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, කළුතර,  රත්නපුර, මාතර, මාතලේ, බදුල්ල, හම්බන්තොට හා ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවල නායයෑමේ අවධානමක් පවතින බැවින් ඒ පිලිබදව අවධානයෙන් සිටින ලෙස ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.