ක්‍රිකට් සම්මාන රාත්‍රියේ (2015) විකට වැඩසටහන

පසුගිය සඳුදා රාත්‍රියේදී බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් එජ් හෝටලයේ පැවැති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය 7වැනි වරට සංවිධාන කල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්මාන රාත්‍රියේ මෙවර විකට වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් හා විකට නළුවෙක්වන ගිරාජ් කෞෂල්‍ය, විකට නළු රොඩ්නි වර්ණකුල හා ප්‍රියන්ත සෙනවිරත්න යන තිදෙනාය.

 

https://youtu.be/OJyTyd7LL4A