ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් නිරුවත

එංගලන්තයේ ලැන්ක්ෂය ප‍්‍රාන්තය නියෝජනය කරන කාන්තා හොකී කණ්ඩායමක් විසින් ක‍්‍රීඩා පදනමක් වෙනුවෙන් අරමුදල් රැුස්කිරීම සඳහා වෙනස් ආකාරයක දායකත්වයක් ලබදීමට කටයුතුකර ඇත.ඒ සිය කණ්ඩායමම නිරුවතින් එළැඹෙන වසරේ මුද්‍රණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන කැලැන්ඩරයකට පෙනී සිටීමටයි.

14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම කණ්ඩායම ශාන්ත ඇනාස් හොකී කණ්ඩායමේ වන බවට වාර්තා වේ.ඔවුන් ක‍්‍රීඩා පුහුණු වන අයුරු සහ පිටියේ සිටින අයුරු මෙම කැලැන්ඩරයේ රූප අතරට යොදා ගැනීමට නියමිතව ඇති බවට වාර්තා වේ.

 

Hockey1_600px_15_10_21 (1)