කෙටිදුර ධාවන ශූර ඔස්කා ක්‍රිස්ටෝරියස් නිදහස්

2013 වර්ෂයේදී සිය පෙම්වතිය වු ඊවා ස්කැටැන් කෑන් වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දකුණු අප්‍රිකානු අධිකරණය විසින් සිරදඩුවම් නියම කල ඔස්කා ක්‍රිස්ටෝරියස් නිදහස් කිරීමට එරට අධිකරණය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.