දූෂිත පොලිස් නිලධාරීන් ඇල්ලුවොත් 25,000

දූෂණ ක්‍රියා වල නිරත වන පොලිස් නිලධාරීන් නීතියේ ග්‍රහණයට හසු කරගැනීමට සහය වන්නන් හට ඉන්දීය රු. 25,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමට සූදානම් වන පුවතක් වාර්තා වේ.

මෙම පුවත වාර්තා වන්නේ නවදිල්ලියෙන් වන අතර, මෙම මුදල් ත්‍යාග ලබාදෙන බවට පවසා ඇත්තේ නවදිල්ලි නුවර පොලිසියේ කොමසාරිස්වරයා වන භීම් සෙන් බස්සී ය.

දූෂණ ක්‍රියා වල නිරත වන පොලිස් නිලධාරීන් අල්ලා ගැනීමට ඉවහල් වන ශ්‍රව්‍ය හා දෘෂ්‍ය සාක්කි ඉදිරිපත් කරන්නවුන් හට මෙම මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමීමට නව වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කරන බව හෙතෙම ‘ඉන්ඩියා ටුඩේ’ නම් රූපවාහිනී නාලිකාව සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් පවසා තිබේ.