බන්දුල ගුණවර්ධන ඈදගෙන නා ගනී

මුදල් සහ බදු පනත් කිහිපයක් පිළිබඳව ඊයේ පැවති පාර්ලිමේන්තු විවාදය අතරතුර, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත‍්‍රීවරයා විසින් රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාගේ නම වැරදි ලෙස ප‍්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවුණා. මේ හේතුවෙන් අද පස්වරුවේ සභාවේ කටයුතු මිනිත්තු 5 කට අත්හිටුවීමටයි කථානායකවරයා තීරණය කළේ.

ඊයේ විවාදය අතරතුර පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන, රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාගේ නම සඳහන් කිරීමත් සමඟ ඊට සභා නායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැදිහත් වුණේ අමාත්‍යවරයාගේ නම වැරදි ලෙස ප‍්‍රකාශ කිරීමෙන් ඔහුට අපහාසයක් සිදුවන බව පවසමින්.

එම අවස්ථාවේ අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සභා ගර්භයේ රැුඳී සිටියේ නැහැ. එහිදී බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත‍්‍රීවරයා කියා සිටියේ රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාගේ නම තමන් වැරදි ලෙස ප‍්‍රකාශ කර ඇත්නම් ඉල්ලා අස්වීමට වුවද සූදානම් බවයි.

ඊට ටික වේලාවකට පසු යළි සභා ගර්භයට පැමිණි බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත‍්‍රීවරයා රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාගේ නම ප‍්‍රකාශ කිරීමේදී තමාට පැටලීමක් සිදුව ඇති බව කියා සිටියා. එහිදී ඔහු පෙන්වා දුන්නේ හැන්සාඕ වාර්තාවට අනුව කරුණානායක රවීන්ද්‍ර සන්ද්‍රේෂ් ගනේෂන් එම්. ලෙස තමන් ප‍්‍රකාශ කළද ගනේෂන් එම්. යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මනෝ ගනේෂන් මන්ත‍්‍රීවරයාගේ නම බවයි. ඒ අනුව රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාගේ නම වැරදි ලෙස සඳහන් කිරීම ගැන ඔහු වෙත කණගාටුව පළ කරන බවද කියා සිටියා.