රෙජිස්ට්‍රාර්වරිය වැටුපට අමතරව සල්ලි හෙවූ හැටි

තම වැටුපට අමතරව නීතිවිරෝධී ලෙස අල්ලස් ලබාගනිමින් මාසිකව රුපියල් එක්ලක්ෂ අනූපන්දහසක් පමණ උපයා ගන්නා රෙජිස්ට්‍රාර්වරියක් පිළිබඳව මහියංගණය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

මැයගේ නිවස මහියංගණය – පූජා නගරය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති අතර දිනපතාම එම නිවස අසළ අළුයම 4 පමණ සිට ජනතාව පෙළ ගැසී සිටිති. ඒ ඇය උදෑසන 10ට සිය රාජකාරි ආරම්භ කරනා තුරු ය. මෙම පිරිස අතුරින් ඇතැමුන් අලුත උපන් තම බිළිඳුන් ද අත දරාගෙන මෙසේ රැඳී සිටින්නේ දරුවාගේ උප්පැන්න සහතිකය සකසාගෙන දුරබැහැර ගම්මානවලට යාම සඳහා ය.

නමුත් රෙජිස්ට්‍රාර්වරියගේ සේවය ලබා ගැනීමට පැමිණි ජනතාවට උදෑසන 10ට පසු ද තවත් කාල වේලාවක් ගතකිරීමට සිදුවන අතර දිනපතා පැමිණෙන මුල් උප්පැන්න ලියාපදිංචි අයදුම් පත්‍රය මෙම ස්ථානයේදී සම්පූර්ණ කරනා රෙජිස්ට්‍රාර්වරිය, අත්සන් කිරීමට බව පවසා නිවස තුළට පුද්ගලයන් රැගෙන යන අයුරු දැකගත හැකි ය.

ඇය නිවස තුළට ගිය පසු රෙජිස්ට්‍රාර් ලෙස පෙනීසිටිනු ලබන්නේ ඇගේ පුත්‍රයා ය.

උප්පැන්න සහතිකයක් හෝ මරණ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම සඳහා නිවස තුළ දී රුපියල් 500ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගන්නා අදාල රෙජිස්ට්‍රාර්වරිය එසේ නීතිවිරෝධී ලෙස උපයාගන්නා මුදල රුපියල් එක්ලක්ෂ අනූපන්දහසක් පමණ වේ.